Strategy

Trò chơi chiến thuật là một trò chơi (video hoặc trên bàn) trong đó kỹ năng ra quyết định độc lập của người chơi và trong bối cảnh không bị áp lực là rất quan trọng trong việc xác định kết quả. Hầu hết tất cả các trò chơi chiến lược đều yêu cầu tư duy cây quyết định và khả năng điều hướng tình huống.

Scroll to Top