Simulation

Trò chơi điện tử mô phỏng mô tả một thể loại siêu trò chơi điện tử đa dạng, thường được thiết kế để mô phỏng chặt chẽ các hoạt động trong thế giới thực.

Trò chơi mô phỏng cố gắng sao chép các hoạt động khác nhau từ cuộc sống thực dưới dạng trò chơi cho các mục đích khác nhau như đào tạo, phân tích hoặc dự đoán. Thông thường, không có mục tiêu được xác định nghiêm ngặt trong trò chơi, thay vào đó người chơi được phép điều khiển nhân vật hoặc môi trường một cách tự do. Các ví dụ nổi tiếng là trò chơi chiến tranh, trò chơi kinh doanh và mô phỏng nhập vai.

Scroll to Top