RPG

Trò chơi nhập vai (viết tắt là RPGs) xuất phát từ trò chơi nhập vai trên giấy bút Dungeons & Dragons. Người chơi hành động bằng lời kể hoặc bằng văn bản tường thuật, hoặc bằng cách đưa ra quyết định trong một cấu trúc được xác định rõ để phát triển nhân vật hoặc cốt truyện. Các hành động của người chơi có thể có hoặc không phải tuân theo một số quy tắc và hướng dẫn.

Scroll to Top