Casual

Trò chơi thông thường là trò chơi điện tử được nhắm mục tiêu đến đối tượng rộng rãi, thị trường đại chúng, trái ngược với trò chơi hạng nặng, là trò chơi nhắm mục tiêu đến đối tượng cụ thể hơn là những người chơi có sở thích. Trò chơi thông thường có thể thể hiện bất kỳ kiểu chơi và thể loại nào. Chúng thường có quy tắc đơn giản hơn, phiên ngắn hơn và ít kỹ năng học được hơn so với các trò chơi hạng nặng.

Scroll to Top