Building

Game xây dựng thành phố là một thể loại trò chơi điện tử chiến thuật, trong đó người chơi đóng vai trò là người lập kế hoạch tổng thể và lãnh đạo của một thành phố, góc nhìn từ trên xuống, sau đó chịu trách nhiệm. trách nhiệm phát triển và quản lý. Người chơi chọn địa điểm xây dựng và các tính năng quản lý thành phố như tiền lương và công việc cũng như cách thành phố phát triển tương ứng. Những trò chơi như SimCity hay Cities XL được coi là một thể loại mô phỏng xây dựng và quản lý.

Scroll to Top